Adaptace na zdravotní postižení

Adaptace na zdravotní postižení je hodnocena při posuzování invalidity a hodnocení pracovní schopnosti. Jedná se o stav, kdy se zdravotně postižený pojištěnec dokázal vyrovnat s omezením natolik, že může vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu a vliv zdravotního postižení proto není tak velký.

Kategorie: lékařská posudková služba

Hledat dle kategorie