Agentura práce

Agentura práce je právnická nebo fyzická osoba, které bylo generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR uděleno povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. Zprostředkovávat zaměstnání může bezplatně nebo za úhradu. V případě zprostředkování zaměstnání za úhradu nemůže být úhrada požadována od osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno.

(zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

Kategorie: zaměstnanost

Hledat dle kategorie