Číslo sociálního pojištění/rodné číslo/evidenční číslo pojištěnce

Číslo sociálního pojištění je číslo, pod kterým jsou osoby u dané instituce pojištěny, a zároveň se jedná o základní identifikační údaj osob v oblasti sociálního zabezpečení, který je třeba uvádět při komunikaci s institucemi sociálního zabezpečení.

U zahraničních institucí se jedná o identifikační číslo, které bylo osobě přiděleno v daném členském státě. V České republice se jedná o rodné číslo, případně evidenční číslo pojištěnce.

Rodné číslo je jednoznačným číselným identifikátorem fyzické osoby a přiděluje ho Ministerstvo vnitra České republiky.

Evidenční číslo pojištěnce je přechodné číslo sociálního pojištění, které Česká správa sociálního zabezpečení přiděluje na přechodnou dobu (do doby přidělení rodného čísla) na základě žádosti a po předložení určitých dokladů.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie