Dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů (převzaté dítě)

Dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů je pro některé účely posuzováno stejně jako dítě vlastní. Jedná se např. o případy, kdy někdo převezme do péče dítě manžela (či manželky), kterému dítě bylo svěřeno při rozvodu do péče (nebo pokud druhý z rodičů zemřel, či je soudem zbaven rodičovské odpovědnosti).  O převzetí do péče nahrazující péči rodičů se také jedná, rozhodne-li soud o:

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie