Druhy důchodů

Z důchodového pojištění (první pilíř) jsou vypláceny tyto druhy důchodů:

Starobní důchod lze přiznat ve formě předčasného důchodu již před dosažením důchodového věku.

důchodového spoření (druhý pilíř) se předpokládala výplata těchto druhů důchodů:

  • doživotní starobní důchod,
  • doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let ve stejné výši,
  • starobní důchod na dobu 20 let.

Ze třetího pilíře (doplňkové penzijní spoření) se nevyplácí důchod, ale penze.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie