Indexace

Indexace slouží při výpočtu důchodu k převedení minulých vyměřovacích základů za celé rozhodné období na současnou mzdovou úroveň. Bez takového převedení by v důsledku růstu mezd byly starší hodnoty vyměřovacích základů inflací znehodnoceny. Technicky se při výpočtu důchodu indexace provádí při určení ročních vyměřovacích základů, kdy jsou vyměřovací základy za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období vynásobeny koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie