Invalidita

Invalidita je jednou z podmínek nároku na invalidní důchod. Pojištěnec je invalidní, pokud je okresní správou sociálního zabezpečení uznán za invalidního. Invalidita je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav zapříčiňující pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Ztrátu pracovní schopnosti stanoví tzv. posudkový lékař v rámci zjišťující nebo kontrolní lékařské prohlídky.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce klesla

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně;
  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně;
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Zdravotní stav se může v čase měnit, takže na základě kontrolní prohlídky může být pokles pracovní schopnosti stanoven odlišně od předchozí lékařské prohlídky.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie