Karenční doba

Pro zaměstnance je karenční dobou doba prvních tří dnů pracovní neschopnosti, kdy pracovník nemá nárok na náhradu mzdy, kterou je v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti zaměstnanec zabezpečen namísto nemocenského. Jde o dny, ve kterých měl pracovat, nikoliv o kalendářní dny (proto také u pracovníka ve směnném provozu se náhrada mzdy neposkytuje za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn). Nárok na náhradu mzdypracovní neschopnosti vzniká pracovníkovi až od 4. pracovního dne (ve směnném provozu od 25. pracovní hodiny) pracovní neschopnosti, opět pouze za dny, v nichž měl vykonávat práci. Karenční doba se neuplatní v případě karantény.

Pro osoby samostatně výdělečně činné je karenční doba vždy čtrnáctidenní, nárok na nemocenské mají až od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti či karantény. 

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie