Kontaktní centrum

Kontaktní centra patří mezi služby sociální prevence. Jsou určeny osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek.

Při poskytování služby jsou vždy vykonávány tyto činnosti:

  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a
  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Při poskytování služby mohou být zajištěny i další činnosti. Služba je poskytována ambulantně, případně také terénní formou. Jedná se o nízkoprahovou službu, která je poskytována bezplatně.

(zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Kategorie: sociální služby

Hledat dle kategorie