Mediace

Mediace je metoda smírného, kompromisního, mimosoudního řešení sporu. Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, která se jim stává prostředníkem k dosažení dohody. Mediátor musí být nestranný. Nemůže jím být osoba spojená s jednou ze stran sporu, neboť mediátor by pak mohl nespravedlivě ovlivňovat druhou stranu a mohl by ji např. přimět akceptovat jako kompromis řešení, jež by pro ni bylo nevýhodné. Kvalifikace mediátora je jedna ze skutečností, které je třeba při výběru vhodného mediátora věnovat pozornost. Seznam tzv. zapsaných mediátorů, kteří splňují kvalifikační požadavky zákona o mediaci, je dostupný na webovém portále Ministerstva spravedlnosti ČR. Seznam mediátorů akreditovaných Asociací mediátorů ČR je k nalezení na webových stránkách této organizace.

Mediace se využívá také jako jedné z metod sociální práce, např. při řešení sporů mezi rodiči o děti.

(zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci))

(zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie