Minimální vyměřovací základ - důchodové pojištění

Minimální výše vyměřovacího základu, která slouží pro stanovení minimální výše odvedeného pojistného na důchodové pojištění u osoby samostatně výdělečně činné, která má tuto činnost jako činnost hlavní, činí pro rok 2015 částku 79 836 Kč. Pokud by tedy takové osobě samostatně výdělečně činné vyšel vyměřovací základ za rok 2015 nižší, než je tato částka, musí přesto odvést pojistné z takto stanoveného minimálního vyměřovacího základu pro rok 2015.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie