Náhradní doba pojištění

Jedná se o období, kdy pojištěnec neodvádí pojistné, přesto se mu však toto období započítává při stanovení výše důchodu i pro účely stanovení nároku na důchod jako doby pojištění. To však platí u starobního důchodu pod podmínkou, že občan získal za život minimálně 1 rok (tj. 365 dnů) doby pojištění na základě výdělečné činnosti.  Náhradními dobami např. jsou:

Náhradní doby se nezapočítávají do 18 let věku a většina z nich se započítává při stanovení výše důchodu nebo při stanovení nároku na důchod jen z 80 % jejich délky.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie