Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinnou péčí se rozumí péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami než biologickými rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Mezi formy náhradní rodinné péče patří:

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie