Nárok na výplatu dávek - nemocenské pojištění

Nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění vzniká, pokud jsou splněny podmínky pro vznik nároku na konkrétní dávku, podmínky pro výplatu této dávky a pokud je nárok na výplatu uplatněn. Nárok na poskytování dávky zaniká uplynutím 3 let od vzniku nároku na výplatu dávky za jednotlivý den. Pojištěnec se může na základě písemného prohlášení vzdát nároku na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného. Pojištěnka, která porodila dítě, se však může vzdát nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství nejdříve po uplynutí 14 týdnů podpůrčí doby, ne však dříve, než uplyne 6 týdnů ode dne porodu. Po vzdání se nároku na výplatu již nelze výplatu dávky obnovit.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie