Nelegální práce

Nelegální prací se rozumí výkon závislé práce (tj. práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně) mimo pracovněprávní vztah, dále výkon práce cizince v rozporu s povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, příp. v rozporu se zaměstnaneckou nebo modrou kartou a také výkon práce bez platného povolení k pobytu. Nelegální práce je pokutovaná.

(zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Kategorie: zaměstnanost

Hledat dle kategorie