Nemocenské pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností

Pokud osoba samostatně výdělečně činná vykonává souběžně několik samostatných výdělečných činností, je z nich pojištěna jen jednou. Může tedy podat jen jednu přihlášku k nemocenskému pojištění.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie