Nezaopatřené dítě – státní sociální podpora

Pro účely státní sociální podpory (viz též dávky státní sociální podpory) se nezaopatřeným dítětem rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. Po skončení povinné školní docházky se za neopatřené považuje dítě nejdéle do 26. roku věku, a to v těchto případech:

Nezaopatřeným dítětem však není dítě, které pobírá invalidní důchod z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Kategorie: státní sociální podpora

Hledat dle kategorie