O slovníku

U příležitosti 25. výročí od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území jsme pro vás připravili Slovník sociálního zabezpečení. Jde o historicky první publikaci tohoto typu, kterou vydáváme a v níž vysvětlujeme nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo nám hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace.

Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně je třeba připomenout, že nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku bude k dispozici ve vestibulu budovy MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ).

Věřím, že slovník mnohým z Vás poradí a pomůže. Zároveň chci poděkovat všem zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí i ministerstva, kteří se na nelehké přípravě slovníku podíleli.

Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí

Nápověda

Pro vyhledávání hesel ve slovníku je možné třemi způsoby:

  1. Zadáním klíčového slova nebo fráze do vyhledávacího pole v horní části stránky. Po zadání počátečních písmen se zobrazuje našeptávač, který je rozdělený na dvě části. V horní se zobrazují kategorie slovníku, které danému slovu nebo frázi odpovídají (pokud jsou takové kategorie k dispozici). Pod nimi se zobrazují konkrétní hesla relevantní k hledanému slovu nebo frázi.
    Při kliknutí na položku v našeptávači (kategorii, heslo) se zobrazí přímo stránka s detailem této položky. Při potvrzení hledaného slova nebo fráze stisknutím klávesy (enter, return) nebo kliknutím na tlačítko „vyhledat“ se zobrazí stránka s výsledky vyhledávání, které může obsahovat hesla i kategorie.
  2. Vyhledáním hesla podle počátečního písmene. Pod vyhledávacím polem jsou umístěna písmena abecedy, která umožňují zobrazení seznamu všech hesel začínajících zvoleným písmenem. Písmena abecedy, jimiž žádné slovníkové heslo nezačíná, jsou označena a nejsou aktivní.
    Hesla začínající jiným znakem než písmenem jsou označena znakem #.
  3. Vyhledáním hesla podle kategorie. Po kliknutí na název kategorie se zobrazí abecední seznam všech do ní zařazených hesel.

Hledat dle kategorie