Orgány nemocenského pojištění

Orgány nemocenského pojištění jsou okresní správy sociálního zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení, služební orgány a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Služebními orgány jsou Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství cel, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.

Pojištění zaměstnanců „civilní“ sféry a osob samostatně výdělečně činných provádí okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel komunikuje s okresní správou sociálního zabezpečení v místě sídla své mzdové účtárny; nemá-li mzdovou účtárnu, pak v místě sídla zaměstnavatele-právnické osoby, či v místě trvalého pobytu zaměstnavatele-fyzické osoby. Tato správa také poskytuje dávky zaměstnancům. Okresní správy sociálního zabezpečení neprovádějí nemocenské pojištění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, toto pojištění provádí Vězeňská služba České republiky.

Česká správa sociálního zabezpečení je nadřízeným orgánem okresních správ sociálního zabezpečení a kontroluje jejich činnost, je rovněž odvolacím orgánem proti jejich rozhodnutím. V případě nesouhlasu s postupem okresní správy sociálního zabezpečení je proto třeba obracet se na Českou správu sociálního zabezpečení.

Pojištění ozbrojených složek provádějí příslušné služební orgány, dávky jejich příslušníkům vyplácí služební útvary.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje návrhy právní úpravy nemocenského pojištění, plní řídící a kontrolní úkoly vůči České správě sociálního zabezpečení a koordinuje provádění nemocenského pojištění jak Českou správou sociálního zabezpečení, tak služebními orgány.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie