Osiřelé dítě

Osiřelému dítěti vzniká pod podmínkou, že jde o nezaopatřené dítě, nárok na sirotčí důchod. Pro účely posouzení nároku na tento důchod jde o dítě, kterému zesnul rodič, osvojitel nebo osoba, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy (společné výchovy manželů). Osiřelé dítě však nemá nárok na sirotčí důchod v případě smrti jeho pěstouna nebo manžela/manželky pěstouna.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie