Osoba v evidenci

Osoba v evidenci je pojem, který se používá v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s pěstounskou péčí na přechodnou dobu a dávkami pěstounské péče. Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie