Osobní identifikační číslo (PIN)

Zkratka PIN je odvozena z anglické verze Personal Identification Number. Jedná se obvykle o číslo sociálního pojištění. V České republice se jedná o rodné číslo nebo evidenční číslo pojištěnce

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie