Osvojenec

Osvojenec je osvojené (adoptované) dítě – viz osvojení.

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie