Péče nahrazující péči rodičů

Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se považuje rozhodnutí soudu o: 

(Za péči nahrazující péči rodičů se nepovažuje osvojení, neboť osvojitel sám má ze zákona postavení rodiče. Jinak je tomu při posuzování nároku na dávky státní sociální podpory – viz Rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů).

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie