Peněžitá dávka - mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Peněžitá dávka s ohledem na mezinárodní koordinaci sociálního zabezpečení se poskytuje zpravidla jako náhrada ušlého příjmu z výdělečné činnosti. V ČR jsou za peněžitou dávku považovány všechny druhy důchodů, ošetřovné, nemocenská, náhrada mzdy, poskytovaná zaměstnavatelem v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, příspěvek na péči, podpora při nezaměstnanosti a rekvalifikaci, některé dávky státní sociální podpory a úhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání ze zákonného pojištění zaměstnavatele. Peněžité dávky se vyplácí podle pro osobu tzv. použitelných právních předpisů, bez ohledu na to, v jaké zemi má osoba bydliště či pobyt.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie