Pěstoun na přechodnou dobu

Pěstoun na přechodnou dobu je pěstoun, který na přechodnou dobu poskytuje zázemí dítěti, které má (zpravidla) své biologické rodiče, ale tito z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nejsou schopni o něj pečovat. Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. Jejím účelem je poskytnout čas, aby si rodiče mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo aby se pro dítě našla jiná vhodná stabilní rodina. (viz též hesla osoba v evidenci, pěstounská péče, dávky pěstounské péče)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie