Pěstoun

Pěstoun poskytuje rodinné zázemí opuštěnému dítěti, tj. dítěti, které má své biologické rodiče, ale tito z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nejsou schopni o něj pečovat (viz též hesla osoba pečující, pěstounská péče, dávky pěstounské péče).

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie