Plný („solo“) důchod

Plný, neboli „solo“ důchod (někdy též „nezávislá dávka“) je důchod vypočtený pouze za doby pojištění získané podle vnitrostátních právních předpisů jednoho státu. Tento důchod se přiznává osobám, které splnily podmínku doby pojištění potřebnou pro vznik nároku na důchod podle vnitrostátních předpisů, a nebylo třeba přihlédnout k dobám pojištění získaným v cizině. Tím se liší od pojmu dílčí důchod.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie