Pobyt (přechodný pobyt)

Státem pobytu je země, kde osoba nežije trvale, ale kde se aktuálně fyzicky nachází. Účel tohoto pobytu je zpravidla časově ohraničen (studium, zaměstnání, služební cesta, rekreační pobyt, jiné důvody) a vyplývá z něj, že osoba nemá v úmyslu se na uvedeném místě zdržovat (žít) trvale.

Pobyt může také označovat bydlení nebo přebývání na určitém místě spojené zpravidla s přespáváním a s uložením osobních věcí.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie