Pokles pracovní schopnosti

K poklesu pracovní schopnosti dochází z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, díky kterému se snižuje fyzický potenciál a kvalifikační potenciál osoby. Pokles pracovní schopnosti je zároveň spojen s poklesem nebo úplným výpadkem příjmů z výdělečné činnosti. Pokles pracovní schopnosti se stanoví v procentech a určuje ho posudkový lékař (případně posudková komise). Pro vznik invalidity mají význam tři pásma poklesu. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

  • nejméně o 35 %, ale nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
  • nejméně o 50 %, ale nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Kategorie: lékařská posudková služba

Hledat dle kategorie