Převod důchodových práv

Převod důchodových práv slouží k vypořádání důchodových nároků úředníků evropských institucí. Na žádost úředníka jsou jeho práva z důchodového systému členského státu Evropské unie převedena v podobě finanční částky do důchodového systému evropské instituce. Převodem mu zanikne nárok na důchod v  členském státě EU, neboť za převedené doby pojištění mu bude náležet důchod ze systému úředníků evropských institucí. Po ukončení služby či zaměstnání u evropské instituce si může úředník naopak nechat převést svá práva z důchodového systému instituce do systému členského státu EU.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie