Příhraniční pracovník

Osoba zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná v určitém členském státě, která má bydliště v jiném členském státě, do něhož se zpravidla vrací denně nebo alespoň jednou týdně.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie