Příslušná (kompetentní) instituce/stát

Příslušná/kompetentní instituce je ta, u které je osoba pojištěna v době podání žádosti o dávku. Obvykle se jedná o instituci, která obdobné nároky vyřizuje i vnitrostátně.

Příslušná/kompetentní instituce rozhoduje o nárocích na dávku, přijímá formuláře a žádosti a vyřizuje dotazy občanů či institucí vlastního i jiného státu, spolupracuje se zahraničními institucemi při vyřizování mezinárodní agendy dle evropského práva a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

Příslušný/kompetentní stát je členský stát, na jehož území má sídlo příslušná/kompetentní instituce. Rovněž se tak nazývá stát, jehož právní předpisy jsou na dotčenou osobu použitelné (typicky stát pojištění).

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie