Příslušnost k právním předpisům

Příslušnost k právním předpisům pro osoby migrující na území států Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska se určuje podle koordinačních nařízení. Příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení se v případě potřeby osvědčuje přenosným dokumentem A1 „Potvrzení o právních předpisech sociálního zabezpečení, které se vztahují na držitele“, který vydá instituce sociálního zabezpečení státu, jehož právní předpisy jsou příslušné. V České republice je takovou institucí Česká správa sociálního zabezpečení. Příslušnost k právním předpisům se může určit i podle mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení a v případě potřeby se osvědčí vystavením tiskopisu přijatého k provádění dotčené smlouvy.

Základním pravidlem určení příslušnosti k právním předpisům je, že pracovník podléhá předpisům toho státu, na jehož území vykonává výdělečnou činnost. Z tohoto základního pravidla však existují výjimky (nejčastější je vyslaný pracovník).

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie