Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte je jednou z dávek pěstounské péče. Vyplácí se jednorázově osobě pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Příspěvek náleží stejné pečující osobě na totéž dítě jen jednou – např. pokud je dítě svěřeno osobě pečující nejprve do předpěstounské péče a posléze do pěstounské péče. Výše příspěvku se odvíjí od věku dítěte.

O příspěvek může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie