Rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů

Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely posuzování nároku na dávky státní sociální podpory považuje rozhodnutí soudu o: 

(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Kategorie: náhradní rodinná péče, státní sociální podpora

Hledat dle kategorie