Sčítání dob pojištění

Sčítání dob pojištění je jedním ze čtyř základních principů koordinace sociálního zabezpečení dle evropského práva či mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení (další jsou princip rovného zacházení, princip použití/aplikace právního řádu jediného státu, princip zachování nabytých práv).

Používá se v případě, kdy je potřeba pro nárok na dávku nebo její výpočet zohlednit dobu pojištění, kterou žadatel v minulosti získal v zahraničí (tj. v jiném státě, kde dříve pracoval). Příslušná/kompetentní instituce pak přihlédne v nezbytném rozsahu k dobám pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo bydlení získaným podle právních předpisů jiného státu, jako by tyto doby byly získány podle právních předpisů této příslušné/kompetentní instituce.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie