Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Nárok na něj má subjekt (obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad, nebo pověřená osoba), který s osobou pečující/osobou v evidenci uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě vydání správního rozhodnutí o výkonu zákonem stanovených práv a povinností osoby pečující a osoby v evidenci (podrobněji viz Dohoda o výkonu pěstounské péče). 

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie