Terapeutické komunity

Terapeutické komunity jsou určeny osobám závislým na návykových látkách nebo osobám s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.

Při poskytování služby jsou vždy vykonávány tyto činnosti:

Při poskytování služby mohou být zajištěny i další činnosti. Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu. Služba je tak poskytována po dobu trvání léčby (závislosti na návykových látkách nebo chronického duševního onemocnění) a po dobu, než uživatel služby získá nejdůležitější schopnosti a dovednosti potřebné pro začlenění do běžného života. Po ukončení využívání služby lze využít navazující podpůrné služby (především služby následné péče).

Poskytnutí ubytování a stravy (pomoc při jejím zajištění) jsou u této služby poskytovány za úhradu, a to v maximální výši, která je stanovena ve vyhlášce k zákonu.

(zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

(vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Kategorie: sociální služby

Hledat dle kategorie