Uchazeč o zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá krajskou pobočku Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu má bydliště, o zprostředkování vhodného zaměstnání a při splnění zákonem stanovených podmínek je příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání

(zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Kategorie: zaměstnanost

Hledat dle kategorie