Ústavní péče

V ústavní (institucionální) péči jsou jednak děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, děti, které byly soudem svěřeny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a dále děti, které byly do péče zařízení svěřeny rodiči (respektive osobami odpovědnými za výchovu dítěte). V České republice má mít ze zákona vždy přednost život dítěte v rodině před péčí ústavní s následující prioritou: 1. rodina biologická (vlastní), 2. rodina náhradní příbuzná nebo blízká dítěti, 3. rodina náhradní zprostředkovaná úředně, 4. péče institucionální (ústavní).

Institucionální péče v podmínkách ČR spadá do gesce tří ministerstev:

(viz též ústavní výchova)

(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

(zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů)

(zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - zákon o zdravotních službách)

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie