Výchova dítěte

Ženy narozené před rokem 1977, které vychovaly dítě, mají díky tomu zákonem garantovaný snížený důchodový věk. Platí to u výchovy dítěte vlastního i dítěte převzatého do péče nahrazujícího péči rodičů. Podmínka výchovy dítěte pro snížení důchodového věku je splněna, pokud žena osobně pečovala o nezletilé dítě minimálně deset let. Pokud se žena ujala výchovy nezletilého dítěte staršího osmi let, stačí ke splnění této podmínky, pokud o něj pečovala pět let, ovšem do dosažení zletilosti. Pokud žena pečovala od narození o dítě, které zemřelo, podmínka je splněna, pokud dítě dosáhlo aspoň věku šesti měsíců. Nárok na snížení důchodového věku má i žena, která pečuje o nezletilé dítě poslední tři roky před tím, než dosáhne důchodového věku.

Oproti tomu u mužů nemá výchova dítěte na důchodový věk ve smyslu jeho snížení žádný vliv.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie