Výjimky z příslušnosti k právním předpisům

Pokud někomu nevyhovuje to, jaká mu byla určena příslušnost k právním předpisům, může požádat o výjimku z příslušnosti k právním předpisům (např. je určena příslušnost k německým právním předpisům, ovšem osoba by chtěla podléhat předpisům českým). Článek 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 umožňuje, aby se dva nebo více členských států dohodly na udělení výjimky z tohoto určení příslušných právních předpisů. Udělená výjimka z příslušnosti k právním předpisům platí jednotně pro všechny oblasti sociálního zabezpečení. To znamená, že není možné, aby byla osoba na základě výjimky důchodově pojištěna podle právních předpisů jednoho členského státu a zdravotně pojištěna podle právních předpisů druhého členského státu.

(nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009)

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie