Vyslaný pracovník

Vyslaný pracovník je zaměstnanec, který je dočasně vyslán svým zaměstnavatelem na území jiného členského státu Evropské unie, aby tam pro něj konal po dobu maximálně 24 měsíců práci. Vyslanou osobou může být i osoba samostatně výdělečně činná. Vyslaný pracovník podléhá i nadále právním předpisům státu, odkud byl zaměstnavatelem vyslán, a prokazuje se institucím v druhém státě přenosným dokumentem A1 „Potvrzení o právních předpisech sociálního zabezpečení, které se vztahují na držitele“. Pro pracovníky vyslané z ČR tento dokument vystavuje Česká správa sociálního zabezpečení.

(nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009)

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie