Zachování nabytých práv (export dávek)

Zachování nabytých práv (export dávek) je jedním ze čtyř principů koordinace sociálního zabezpečení dle evropského práva (dalšími principy jsou sčítání dob pojištění, použití/aplikace právního řádu jediného státu, rovné zacházení). Tento princip umožňuje osobě, která získala nárok na dávky sociálního zabezpečení v jednom členském státě, aby jí tyto dávky byly vypláceny i v případě, kdy bude bydlet nebo pobývat v jiném členském státě Evropské unie. Znamená to, že získaný nárok na dávky jí nezanikne, ani jí nebude snížen či pozastaven, i když se přesune do jiného členského státu EU, dávka jí je vyplácena např. na účet v druhém státě.

Instituce vyplácejí dávky do druhého státu podle národních pravidel.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie