Základní výměra důchodu

Základní výměra je pevnou složkou při stanovení výše důchodu. Její výše odpovídá 9 % průměrné mzdy a konkrétně je pro každý kalendářní rok stanovena vyhláškou. V roce 2015 je to 2 400 Kč měsíčně. Výše důchodu se určí součtem této základní výměry a procentní výměry důchodu, která naopak závisí na pojištěncem získané době pojištění a výpočtovém základu.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie