Zaměstnání malého rozsahu - nemocenské pojištění

Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání v  České republice (resp. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky), které nesplňuje podmínku sjednané výše příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Sjednaná částka příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem (pro rok 2015 činí rozhodný příjem 2 500 Kč) nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec.  Zaměstnanec vykonávající zaměstnání malého rozsahu je pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhl z tohoto zaměstnání (nebo z více zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele) alespoň příjmu v příslušné rozhodné výši 2 500 Kč. Zaměstnanci vykovávajícímu zaměstnání malého rozsahu náleží z nemocenského pojištění jen nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství, na ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nárok nemá.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie