Započitatelný příjem - nemocenské pojištění

Započitatelný příjem je příjem, který se započítává pro účely nemocenského pojištění. Jde o příjem, který se podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zahrnuje do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie